Seeky

Zavádění DevSecOps

Umožníme vám plně využít potenciál systémových prostředků, cloudových služeb i dalších technologií a dosáhnout nejvyšší efektivity. Zajistíme, že vaše IT operace budou prováděny konzistentně, ve správný čas a s minimem manuálních intervencí. Ušetříte čas a náklady, minimalizujete chyby a zvýšíte spolehlivost vašeho prostředí.

Proč s námi?
Zavádění DevSecOps
 • 1

  Vyšší efektivita

  Pomůžeme vám výrazně zvýšit efektivitu opakujících se úloh návrhem doporučení a správy prostředí dle konceptu Infrastructure-as-Code. Postaráme se o realizaci a optimalizaci těchto postupů.

 • 2

  Přesnost a konzistence

  Zajistíme vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti při provádění úkolů a významně snížíme riziko chyb. Standardizací procesů a orchestrací správy prostředí dosáhnete mnohem větší konzistence v operativě.

 • 3

  Orchestrované zabezpečení

  Pomůžeme vám na cestě k automatické detekci hrozeb a orchestraci reakce (SOAR) na ně. Vaše bezpečnostní řešení bude pracovat s rychlostí a přesností stroje.

 • 4

  Vývoj a integrace prostředí

  Pomůžeme vám se zavedením moderního způsobu vývoje a správy prostředí dle konceptu DevSecOps. Úzkou integrací rozvoje a doručovaní aplikací zajistíte flexibilitu i kvalitu vašich produktů a služeb.

1/4

Podívejte se na realizovaná řešení

zobrazit

Máte zájem o podobné služby?

kontaktujte nás

Vaše IT operace budou prováděny konzistentně, ve správný čas a s minimem manuálních intervencí. Jako oficiální partner s rozšířenou designací společnosti Microsoft v České republice a na Slovensku, zajistíme komplexní servis k nabízeným produktům. Od konzultací, implementace, dodání licencí, zaškolení, až po následnou správu a podporu systému i uživatelů.

Zavádění DevSecOps

Naše služby pro DevSecOps 

Orchestrace zabezpečení

Zavedeme u vás pokročilé integrace a automatizace bezpečnostních nástrojů, procesů a pracovních postupů s cílem zlepšit efektivitu a celkových stav prováděných bezpečnostních operací.

Orchestrace cloudových služeb

Mnoho činností ve vašem prostředí se provádí na pravidelné bázi nebo na základě definovatelných událostí či požadavků. Tam, kde je to možné a účelné vám pomůžeme s automatizací a orchestrací postupů i celých operací.

 • Analyzujeme a připravíme vaše prostředí pro účely automatizovaného postupu při vytváření, škálování a správě cloudového prostředí formou Infrastructure-as-Code (IaC).
 • Automatizujeme nasazení virtuálních strojů, databází a dalších cloudových zdrojů s využitím Azure Resource Manager (ARM), Terraform nebo Ansible.

Modernizace aplikací a nasazení kontejnerů

Zkrátíme váš vývojový cyklus, zrychlíme schopnost nasazení oprav a nových funkcí, zajistíme spolehlivost a vysokou úroveň zabezpečení. DevSecOps metodologie představuje způsob pokročilého vývoje a správy prostředí skrze úzkou integraci mezi odpovědnými týmy.

 • Identifikujeme služby či aplikační celky vhodné pro modernizaci a navrhneme postup jejich kontejnerizace.
 • Propojíme vaše či externí vývojáře s týmy tradiční IT infrastruktury. Pomůžeme vám pochopit moderní způsoby nasazení aplikací formou kontejnerů, bezpečnostní aspekty a procesy řízení s tím spojené.
 • Navrhneme a připravíme vaše prostředí pro zavedení nových technologií a orchestrátorů jako je Docker a Kubernetes (K8s), které zrychlí nasazení, aktualizaci a zefektivní škálování výkonu aplikací.
 • Provedeme integrace potřebné pro zajištění Continuous Integration (CI) & Continuous Deployment/Delivery (CD) procesů včetně struktury vašich repozitářů pro správu kódu (např. GitHub) a jejich napojení na Azure DevOps. Postaráme se o definice přístupových práv pro vaši organizaci či externí dodavatele.
 • Integrujeme bezpečnostní praktiky do celého životního cyklu vývoje a doručování aplikací dle metodiky DevSecOps.

Naše zkušenosti nám umožňují kvalifikovaně ukázat na IT procesy, kde změna přístupu a využití nových nástrojů a postupů umožní dosáhnout vytyčených cílů při snížených nákladech, zvýšené kvalitě a rychlosti dodání služby. 

Reference

Se zaváděním DevSecOps pomáháme například těmto firmám:

Nebo se nám ozvěte napřímo

Martina Plisková

Martina Plisková

office koordinátorka

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulář, ozveme se vám do několika dnů s návrhem nezávazné konzultace.