Mobile Device Management (MDM)

Dokáže řešit autorizovaný a neautorizovaný přístup do sítě, připojení či vymazání zařízení nebo přidělení práv uživateli.