Reference od našich zákazníků

Díky spolupráci se System4u začal od začátku roku 2017 fungovat e-shop na nákup jízdenek.

Koncem roku 2016 jsme dostali od vedení města Brna nelehký úkol, spustit k 1. 1. 2017 e-shop na nákup jízdenek pro MHD. Řešení mělo být zároveň základem i pro naše další on-line služby města Brna.

Firma inQool a.s. vše potřebné ve velmi krátkém čase naprogramovala a vznikla potřeba zabezpečit tomuto řešení vysokou spolehlivost a dostupnost.
Jako partnera pro toto zabezpečení jsme vybrali společnost System4u, která v rekordně krátkém čase připravila řešení kompletní cloudové infrastruktury pro provoz e-shopu a administrativních součástí. Toto řešení je geograficky rozdistrubuováno do dvou lokalit  – datacentrum MI a T-Mobile, kde má System4u umístěné své cloudové služby.
Produkční řešení je tvořeno sadou 6 virtuálních serverů, běžícících na VMware uzlech v HA režimu, takže je vždy k dispozici potřebný výkon, a odolnost proti selhání.
Řešení využívá databázi jako službu, kdy na dvou databázových serverech běží oddělené instance pro potřeby řešení a jsou zrcadleny bez nutnosti nasadit MS SQL Enterprise licenci. Součástí služby je také plně funkční testovací prostředí na odděleném HW v analogické konfiguraci, tedy další 3 virutální servery + databázové služby.
System4u ve spolupráci z DPMB i inQoolem navrhnul řešení vysoké dostupnosti, odzkoušel a úspěšně využil v praxi pro případ úplného výpadku jedné lokality. Jedním z klíčových bodů, kde se plně uplatnila flexibilita a zkušenost System4u bylo napojení řešení na integrační portál třetí strany – EOC.
System4u pro programátory i adminstrátory DPMB poskytuje plnou podporu a provádí všechny rutinní úkoly jako je patchování serverů a správu obecně. Celé řešení je extenzivně monitorováno a výstupy jsou kromě nepřetržitého dohledu System4u předávány i zúčastněným stranám.

Kromě tohoto řešení máme od společnosti System4u nainstalovanou technologii MobileIron pro hromadnou správu a zabezpečení mobilních telefonů a tabletů. Díky této technologii máme pod kontrolou všechna mobilní zařízení, ze kterých zaměstanci přistupují k firemním serverům a k poště.
Společnost System4u je pro nás důležitým a splehlivým partnerem.

Dopravní podnik města Brna a.s., odbor IT

 

Macco Organiques s.r.o.

Spolupráce se společností System4u funguje k naší spokojenosti již pátým rokem.

Její začátky se datují do roku 2012, kdy jsme ve firmě používali telefony BlackBerry a System4u nám pomáhal s instalací a správou BlackBerry serveru.

Další díl spolupráce je s údržbou, optimalizací a rozšiřováním firemního informačního systému postaveného na platformě IBM Domino/Notes.

Potřebovali jsme také upravit stávající aplikace a připravit několik nových aplikací přímo pro naše interní potřeby. Programátoři ze System4u se s naším zadáním plně ztotožnili a napsali aplikace přesně dle našich požadavků. Jednalo se například o aplikaci pro integraci dat z několika interních informačních systémů za účelem exportu dokumentů certifikátů, které přikládáme k našim produktům.

Zajímáme se nyní o hromadnou správu našich mobilních zařízení a do budoucna zvažujeme implementaci některé z MDM technologií, opět společně se System4u.

Se spoluprací jsme velmi spokojeni – je dobré mít firmu System4u za zády a vědět, že nás nenechá na holičkách i mimo pracovní dobu, když nastane nějaký problém. System4u je pro nás nadstavbou našeho IT oddělení, když se na ně obracíme se specifickými požadavky. Díky jejich řešení se nám daří být v pracovních procesech efektivnější a postupně zjednodušujeme i naši firemní administrativu.

Rostislav Kuřítka, senior IT specialist, Macco Organiques s.r.o.


 

 

 

© 2019 System4u, a.s.
Powered by Wordpress

Nahoru