Projekty financované z EU

Šetříme životní prostředí.

Svým zákazníkům poskytujeme služby životního cyklu mobilních zařízení. Pomáháme vracet do oběhu ještě funkční mobilní zařízení, které ve firmách již nevyužívají. A pokud již není možná jeho recyklace, zajistíme jeho ekologickou likvidaci.

A nejen tím pomáháme šetřit životní prostředí. Jako další krok jsme do firmy pořídili elektromobil, na který jsme obdrželi dotace.

Tento projekt se jmenuje Pořízení elektromobilu pro společnost System4u, a.s. a spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

  • registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020885
  • jméno žadatele: System4u, a.s.
  • termín realizace: 12.8.2020 – 8.10.2020
  • způsobilé výdaje: 1 202 149,00 Kč
  • dotace: 360 644,70 Kč