Přines si své vlastní zařízení (BYOD) – trend moderních firem, jeho úskalí a řešení

BYOD – z anglického „Bring Your Own Device“. Stále oblíbenější trend, kdy zaměstnanci používají pro práci svá vlastní mobilní zařízení. Pro bezproblémové fungování této politiky je třeba zajistit bezpečnost firemních dat, ke kterým zaměstnanci ze svých mobilních zařízení přistupují a nezbytné je také řešit související právní aspekty.

BYOD a pravidla hry

V českých firmách prozatím stále převažuje standardní model, kdy zaměstnanci pracují na mobilních zařízeních poskytnutých zaměstnavatelem. Pro nikoho však není příliš pohodlné nosit s sebou firemní i soukromý telefon, navíc výběr vlastního zařízení nabízí zaměstnanci více komfortu s jeho obsluhou. Nehledě na to, že je již celkem běžné investovat do vlastního zařízení více peněz, než by do takového zařízení investoval zaměstnavatel. 

Díky BYOD řešení umožňují firmy svým zaměstnancům přistupovat k firemním datům z vlastních zařízení odkudkoli a kdykoli. Zvyšují  tak produktivitu a spokojenost zaměstnanců, na druhou stranu je však třeba firemní data také řádně zabezpečit, chránit a mobilní zařízení hromadně spravovat.

Pro správné fungování BYOD je třeba stanovit pravidla, která přesně vymezují mantinely, mezi nimiž se může konkrétní uživatel pohybovat. Na druhou stranu je však také firma povinna poskytnout zaměstnanci kompenzace za používání jeho vlastního zařízení pro práci.

Zaměstnavatel musí také věnovat patřičnou pozornost ochraně osobních a citlivých údajů obsažených v soukromých zařízeních – je tedy třeba v mobilních zařízeních striktně oddělit firemní data od dat soukromých. 

Řešení pro hromadnou správu a zabezpečení mobilních zařízení pomocí technologie VMware AirWatch

Technologie VMware AirWatch podporuje všechny hlavní mobilní platformy, zaměstnanci tak mohou vybírat svá zařízení z nejnovějších značek a modelů.  

Díky AirWatch Agentovi je proces registrace mobilního zařízení jednoduchý a plynulý. Jakmile dojde k ověření uživatele, jsou profily, aplikace a obsah  nastaveny automaticky podle uživatele a typu vlastnictví zařízení. AirWatch tedy umožňuje bezpečný přístup k podnikovým datům jak z firemních zařízení, tak ze zařízení vlastněných zaměstnanci. Pomocí AirWatch samoobslužného portálu si zaměstnanci mohou základní správu svých zařízení provádět sami, čímž je značně ulehčena práce IT oddělení.

Pomocí AirWatch kontejneru lze snadno oddělovat firemní a osobní data na zařízeních a to pomocí vlastních zásad ochrany soukromí podle typu vlastnictví zařízení. Nakonfigurované zásady znemožňují shromažďování dat z osobního e-mailu, obsahu nebo aplikací na zařízeních vlastněných zaměstnanci. GPS lokalizace, osobní informace uživatele a telekomunikační data při nastavení také zůstávají soukromá. 

Organizace potřebují umožnit BYOD politiku bez ohrožení IT bezpečnosti. AirWatch Workspace poskytuje zabezpečení korporátních zdrojů a aplikací doručených na zařízení při současném zachování oddělení firemních a osobních dat. 
Lze také řídit a spravovat podnikové aplikace a data bez nutnosti správy celého zařízení. Kontejnerová řešení od AirWatch jsou navržena pro zajištění snadného uživatelského použití, se schopnostmi jednotného přihlášení a integrace napříč kontejnerovým úložištěm. Pomocí ověřování uživatele, šifrování dat, zásad na úrovni aplikací, monitorování a správy konformity (compliance) je zajištěna pokročilá bezpečnost aplikací v celé firmě.

Pokud uživatel zařízení ztratí nebo rozváže pracovní poměr, administrátoři zamezí přístupu k firemnímu e-mailu, Wi-Fi a VPN, to samé platí pro interní aplikace a korporátní obsah, aniž by to ovlivnilo osobní obsah na zařízení.

System4u nabízí komplexní zpracování problematiky BYOD:

  • technickou část– analýzu současného stavu, přípravu a návrh IT politik pro různé uživatelské skupiny
  • právní stanovisko k problematice BYOD– rozbor práv, povinností a rizik
  • vypracování interní směrnice BYOD – pravidla pro používání vlastních zařízení zaměstnanců a externích pracovníků 
  • manuál pro uživatele, včetně problematiky ochrany soukromí 

Před zavedením BYOD řešení do firmy je třeba dopředu zvážit všechny aspekty a jedině správně promyšleným postupem a řešením dosáhnout perfektního fungování. Díky správně nastavené BYOD politice zůstanou citlivá firemní data v bezpečí, IT oddělení nehrozí zahlcení a koncoví uživatelé mobilních zařízení budou spokojenější a jejich pracovní výkonnost může rapidně narůstat.

Mohlo by Vás také zajímat