icon175x175

Zabezpečené VPN spojení pro aplikace třetích stran

MobileIron Tunnel dokáže kontrolovat přístup uživatelů a zabezpečit tak data v pohybu mezi zařízeními a firemní infrastrukturou. Vytvoří šifrovaný tunel a zabezpečí data. MI Tunnel nabízí vlastní VPN a nevyžaduje VPN třetích stran.

Platí tedy, že při spuštění VPN v zařízení má přístup do firemní sítě celé zařízení (vč. jakékoliv aplikace), což znamená riziko. Řešením je právě MobileIron Tunnel, který vytváří pro každou aplikaci individuální bezpečný prostor pro propojení kontejneru dané aplikace a firemní sítě.


MobileIron Tunnel nabízí hned několik úrovní zabezpečení:

  • Unikátní spojení – spojení se vytvoří jen pro autorizované aplikace, uživatele a zařízení
  • Autorizace na základě certifikátů, která chrání před útokem hackerů, především man-in-the-middle.
  • Pravidla pro přístup – zablokuje přístup k síti, když je nebezpečí, že je aplikace kompromitována.

Technologie Tunnel přináší možnost využít šifrovaný tunel (per app VPN) pro jakoukoli aplikaci – veřejnou či inhouse. Lze proto navázat zabezpečenou komunikaci pro jakoukoli dostupnou aplikaci, nikoliv jen pro aplikace upravené pro běh v prostředí AppConnect.