Mobilní platforma má dvě základní roviny. Ty určují také funkčnost celé technologie.

Na jedné straně stojí uživatel a na druhé firemní IT zázemí, které potřebuje zařízení centrálně spravovat a zabezpečit.

Uživatel mobilního zařízení

Zaměstnanec chce používat své zařízení pro pracovní účely. Nejdříve si proto stáhne aplikaci MobileIron klient (Mobile@Work), která automaticky nastaví a zabezpečí zařízení. Od této chvíle má k dispozici firemní email, Wi-Fi, VPN a přístup na internet pomocí intranetového prohlížeče. Přístup k těmto datům je chráněn hesly a digitálními certifikáty.

MobileIron vytvoří na zařízení neviditelný zabezpečený kontejner, který ochrání veškerá data a navíc oddělí osobní a firemní informace. Každá aplikace z firemního obchodu Appstore, kterou si zaměstnanec stáhne, je automaticky vložena do zabezpečeného kontejneru přímo na zařízení. MobileIron zkontroluje, jaké má zařízení práva k užívání dané aplikace a nastaví správnou politiku. Uživatel potřebuje jen jediné heslo, aby mohl přistupovat ke všem aplikacím, které pro práci potřebuje (Single Sign-On).

Pomocí MobileIron jsou data chráněna jak přímo na zařízení, tak během cesty zpátky do firemní sítě. Firemní data se mohou volně pohybovat mezi jednotlivými aplikacemi v kontejneru, ale nelze je použít v osobním a nezabezpečeném prostoru. Všechny data jsou posílána přes bezpečnostní bránu MobileIron Sentry, která tyto data prověřuje a umožňuje jejich další sdílení.

V případě, že si zaměstnance stáhne nefiremní aplikaci třetí strany, která by mohla být pro firemní data nebezpečná, MobileIron detektuje přítomnost neautorizované aplikace a odstraní všechna podniková data a zablokuje přístup k firemní síti. Jakmile je aplikace odinstalována, dojde k obnovení toku dat a přístup k firemnímu obsahu je obnoven.
Váš zaměstnanec je tak produktivnější díky možnosti pracovat na svém oblíbeném mobilním zařízení kdekoli a firma stejně jako IT se nemusí obávat o bezpečnost dat.

IT administrátor

Mobilní platforma MobileIron je tou správnou volbou na cestě za tím, stát se Mobile First společností. To znamená, že vaši zaměstnanci pracují na svých oblíbených mobilních zařízeních, používají své oblíbené aplikace a především získávají zabezpečený přístup ke všem důležitým firemním datům.

Pomocí technologie MobileIron dokážete spravovat jak firemní, tak osobní mobilní zařízení, a zabezpečit práci s firemními aplikacemi a dokumenty.

S MobileIron jsou všechna zařízení snadno nastavena. Uživatel získává zabezpečený přístup k firemnímu emailu, firemním webovým a mobilním aplikacím a k podnikovým dokumentům. IT je navíc schopno pomocí centrální řídící konzole MobileIron Core nastavit tu správnou firemní politiku používání zařízení, aplikací a také dokumentů bez nutnosti zásahu do operačního systému přímo na zařízení.

Pomocí zabezpečeného a neviditelného kontejneru na zařízení jsou veškerá data chráněna a připojena k serveru MobileIron Core, který vynutí požadované oprávnění pro práci s danou aplikací nebo dokumentem.

S MobileIron získávají zaměstnanci pracovní flexibilitu a díky možnosti práce na mobilním zařízení dosahují také vyšší produktivity.