tile-docswork

Nástroj pro zabezpečení a správu dokumentů – Docs@Work

Dokumenty hrají klíčovou roli v každém podnikání. Problém může vzniknout při jejich sdílení, prohlížení a editování na mobilních zařízeních, kde může snadno dojít ke zneužití nebo neautorizovanému přístupu k citlivým datům.

Přesně k tomuto účelu slouží MobileIron Docs@Work, který zajišťuje přístup, anotaci, sdílení a prohlížení dokumentů v různých aplikacích jako je email, cloudové úložiště nebo v interní síti. Navíc dokáže efektivně nastavit politiku, která chrání před ztrátou dat (DLP) a brání neoprávněnému šíření dokumentů. Navíc nastavení bezpečnostní politiky umožňuje následnou editaci dokumentů přímo na zařízení. Docs@Work kontroluje také aplikace třetích stran a dokumenty jsou tak pod dohledem IT administrátorů.

Uživatelé tak získávají jednoduchý přístup k dokumentům. IT získává efektivní řešení, které nenarušuje uživatelský komfort a ani bezpečnost firemních dat.

Hlavní funkce:

  • Zabezpečení obsahu v kontejneru

Tato aplikace umožňuje uživatelům bezpečně prohlížet a ukládat dokumenty na jejich zařízení. Díky uložení dat v zabezpečeném prostoru je možné selektivně vymazat pouze firemní citlivá data a dokumenty a zabránit tak dalšímu přístupu do interní sítě v případě krádeže nebo kompromitování zařízení (telefonu, tabletu) .

  • Kontrola emailových příloh

Emaily jsou kontrolovány a filtrovány. Pokud je to nutné, je možné zablokovat příkaz „Otevřít v“ a umožnit tak otevření přílohy pouze v zabezpečeném prostoru Docs@Work.

  • Přístup k obsahu z různých míst

Uživatel mobilního zařízení má přístup k obsahu širokého spektra aplikací, ať už jsou dokumenty uloženy ve veřejných sdílených aplikacích nebo v interní síti (Sharepoint, OneDrive Pro, Office 365, Box, Dropbox). Uživatelé tak mohou spravovat obsah z jedné aplikace a IT může nastavit klíčovou politiku tak, aby byl firemní obsah zabezpečen.

  • Automatický a zabezpečený tunel k firemnímu úložišti

Přístup k firemnímu obsahu je jednoduchý díky Single Sign On a per app VPN. Koncový uživatel tak může přistupovat k dokumentům bez nutnosti se neustále přihlašovat nebo nutnosti mít oddělenou VPN.

  • Integrovaná editace a zpětné nahrání editovaných dokumentů do firemní sítě

S aplikací Docs@Work mohou uživatelé editovat dokumenty stažené z vnitřní sítě nebo emailových příloh. Editované dokumenty je možné uložit v aktualizované verzi přímo v interní síti a sdílet s kolegy. Docs@Work podporuje anotaci pdf a dalších formátů.

  • Published Sites

S touto funkčností mohou IT administrátoři posílat formou PUSH důležitý obsah přímo do zařízení. Veškeré dokumenty jsou bezpečně uloženy, synchronizovány a jsou dostupné také pro offline prohlížení. Administrátor tak může jednoduše vybrat dokumenty a zdroj odkud budou dokumenty publikovány na základě typu zařízení a druhu uživatelů.