MobileIron nabízí řešení chránící firemní data v Cloudu

MobileIron Content Security Service

V dnešní době firmy často čelí ztrátě firemních dat “pohodlností” zaměstanců tím, že jsou firemní data ukládána v osobním cloudovém úložišti zaměstnance. Zaměstnanci často tímto způsobem obchází IT restrikce kvůli lepšímu pohodlí práce s firemními daty. MobileIron nyní nabízí Content Security Service pro zabezpečení firemních dat v cloudu.

MobileIron Content Service Security funguje jako gateway, která šifruje každý dokument, který se pohybuje v jakémkoliv osobním cloudu. Content Security Service poskytuje zabezpečení na úrovni dokumentů a taky integrací do EMM platformy. Organizace pak může určit, kde a jak dlouho se dokumenty nachází.

S Content Security Service je zaměstancům ponechána volnost ukládat pracovní dokumenty do svého oblíbeného osobního cloudu.

MobileIron Content Security Service chrání dokumenty uložené v cloudových úložištích těmito pěti funkcemi:

  1. Encryption and key management: Content Security Service šifruje pracovní dokumenty pokud jsou uloženy v osobním cloudu a nastaví politiky, které zabraňují neoprávněnému použití.
  2. Data Loss Prevention controls: Content Security Service umožňuje nastavit politiky expirace dokumentu a následné smazání dokumentů v zařízení. Také umožňuje kontrolovat nahrávání, stažení, editaci a sdílení těchto dokumentů.
  3. Secure sharing: Zaměstnanci mohou využít sdílení dokumentů s dalšími oprávněnými uživateli na autorizovaném zařízení.
  4. Activities trail: Content Security Service poskytuje přehled, které dokumenty byly sdíleny, kdo k nim měl přístup a na jakém zařízení byly zobrazeny
  5. EMM integration: Content Security Service je spojen s platformou MobileIron EMM, která udržuje konzistentní pohled uživatelů, skupin a zařízení v celé organizaci. Je integrován s aplikací MobileIron Docs@Work na iOS a Android zařízeních, kde jsou vynuceny bezpečnostní politiky v zařízení.

Pro více informací doporučujeme shlédnout níže uvedené video:

 

 

Ukázka z prostředí Content Security Service:

MobileIron Content Security Service

Content Security Service Demo:

Více informací na stránkách MobileIron:

https://www.mobileiron.com/en/products/platform-architecture/content-security-service