SYSTEM4U a.s.

Lidická 48
602 00, Brno
E: 
T: +420 543 210 522
IČ: 26945231
DIČ: CZ26945231
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7780
Výpis z obchodního rejstříku