Pomůžeme posoudit vaši připravenost na GDPR ve vztahu k Enterprise Mobility Management (EMM) a navrhnout správný postup při zpracovávání osobních údajů

General Data Protection Regulation (GDPR) je nová legislativa EU, jejíž úlohou je zvýšit ochranu osobních dat občanů. V ČR začne platit 25. 5. 2018.

Správné používání technologie EMM pro hromadnou správu a zabezpečení firemních mobilních zařízení je jeden z důležitých kroků ke splnění požadavků GDPR. V souladu s těmito požadavky je nutné dokonale zabezpečit všechna osobní data, která díky EMM technologiím sledujete a vyhodnocujete.

Nejedná se pouze o ochranu a zabezpečení osobních dat zákazníků, ale v tomto případě o osobní data zaměstnanců, kteří denně používají mobilní zařízení s nainstalovanou EMM technologií. Např. geolokační údaje, údaje o instalovaných aplikacích a mnohé další, které o uživateli mobilního zařízení prozrazují příliš z jeho soukromí.

Máte od nás nainstalovanou některou z EMM technologií? Pokud ano, dobře známe vaše IT prostředí a proto vám můžeme nabídnout naše další služby:

   1. Posouzení aktuálního nastavení a stavu EMM z pohledu souladu s požadavky GDPR:

  • zákonnost zpracování osobních údajů
  • omezení účelu zpracování
  • minimalizace zpracovávaných osobních údajů
  • omezení uložení osobních údajů pouze na nezbytně nutnou dobu

   2. Navržení vhodných EMM politik pro soulad s požadavky GDPR:

  • definice zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a legálnosti
  • vytvoření jasné hranice mezi soukromými a firemními daty v mobilním zařízení a zabezpečení obsahu osobních údajů
  • posouzení přístupu k jiným typům osobních údajů v mobilním zařízení (například seznam aplikací či aktuální umístění zařízení) z pohledu požadavků GDPR
  • zabezpečení firemních dat před neoprávněným přístupem a prosazování příslušných politik prevence ztráty dat
  • smazání dat v případě ztráty či odcizení zařízení

  3. Doporučení řešení případného nesouladu mezi aktuálním stavem a kompatibilitou s  GDPR

Doporučíme vám, jak dále správně postupovat při zpracování osobních údajů v rámci EMM technologie, vedení záznamů o jejich zpracování a prokazování souladu s požadavky GDPR.

Zde je příklad z praxe – jak jsme EMM & GDPR řešili ve velké nadnárodní společnosti.

Také si přečtěte článek, který jsme na toto téma napsali. 

Kontaktujte nás, jsme tady pro vás.