Gartnerovy magické kvadranty – Jak a proč je těžké se do nich dostat

Magické kvadranty jsou zjednodušeně řečeno seznamem nejlepších ICT firem z celého světa. Pro dodavatele znamená místenka v kvadrantu obrovskou prestiž a významnou konkurenční výhodu, pro zákazníky je pak často kritériem, podle kterého si nového dodavatele vybírají. Může se ale do světové smetánky ICT firem dostat i vaše společnost?

O tom, co přesně to jsou Gartnerovy magické kvadranty, jsme se více rozepsali v předchozím článku s názvem Magické kvadranty – skvělá pomůcka při výběru ICT dodavatele, kterou v Českou skoro nikdo nezná. Tentokrát se zaměříme na to, co musí firma splnit, aby se do kvadrantu vůbec mohla dostat.

Základní požadavky pro vstup do kvadrantu

Malé a střední ICT firmy se často obávají, že magické kvadranty od Gartnera jsou určené jen pro globální dodavatele s miliardovými obraty. Tak to ale není – kvadrantů dnes existuje přes 170 a spousta z nich je zaměřená na produkty či služby menších firem na rozvíjejících se trzích. Do kvadrantu se tak klidně může dostat i firma s 10 nebo 20 zaměstnanci.

Aby firma nicméně měla alespoň teoretickou šanci vstoupit do magického kvadrantu, musí:

 • nabízet velmi dobrý produkt nebo službu,
 • mít se svým produktem či službou světové ambice,
 • mít velmi spokojené zákazníky
 • podílet se i finančně, protože umístění v kvadrantech není zdarma
 • počítat s velkou časovou náročností celého procesu
 • a ochotně spolupracovat s analytiky Gartneru.

Jak probíhá přijímací řízení

Poslední bod – ochotná spolupráce s analytiky Gartneru – je přitom klíčový. Jakmile se totiž firma přihlásí jako zájemce o vstup do magického kvadrantu, čeká ji intenzivní spolupráce s analytiky, kteří si firmu lidově řečeno proklepnou.

Nejprve si analytici udělají vlastní průzkum na základě dostupných informací. Pokud kandidát projde prvním kolem, následuje série vidohovorů, ve kteých se analytici ptají na otázky typu:

 • kdo jste,
 • co vaše firma dělá,
 • proč by se jí analytici Gartneru vůbec měli zabývat,
 • jaké problémy zákazníků řešíte,
 • v čem jste oproti konkurenci odlišní,
 • kam směřujete,
 • jaká je vaše vize
 • kam a jak chcete své podnikání posouvat.

Tento hovor si analytici nahrávají a následně konfrontují vaše odpovědi s realitou. Když lidé z Gartnera například testovali nás, System4u, ptali se i na znalosti našich techniků, jejich technické proškolení a vyžádali si i kontakt na některé naše zákazníky, aby dostali zpětnou vazbu přímo od nich.

Následné vyhodnocování a zpracování analýzy zabere obvykle několik měsíců, kdy analytici hodnotí, porovnávají a také samozřejmě berou v potaz své vlastní představy o tom, jak by konkrétně hodnocený produkt či služba na trhu měl vypadat a kam by se do budoucna měl ubírat. Pro firmu, která o umístění bojuje a všechny výše popsané kroky už prošla nastává asi nejdramatičtější období – čekání. Od Gartnera se totiž nikdo nic nedozví dopředu, vše je do poslední chvíle přísně tajné. A pak nastane den D, kdy je výsledek zveřejněn. Do poslední chvíle tedy nikdo neví, napětí a hra nervů vrcholí.

Pokud se podaří a firma najde své jméno v kvadrantu a také záleží ve které jeho části, je to obrovské vítězství, důvod k oslavám a posun firmy vpřed.

Pokud ne, může nastat ještě mezistupeň, kdy se firma sice neobjeví v samotné kvadrantu, ale ve výčtu firem níže, což znamená, že je velice dobrá, ale ne ještě nejlepší. Ale i toto je ve světové měřítku skvělé!

Co dělat, když to nevyjde

Ruku na srdce – o vstup do magických kvadrantů mají zájem tisíce firem, ale reálně se do každého z nich dostane jen několik jednotek, maximálně desítek společností. Existuje tak docela velká pravděpodobnost, že i když splňujete základní podmínky pro vstup do kvadrantu, analytici Gartneru vás nakonec nevyberou.

To ale neznamená, že by všechen čas spojený s přípravami přišel vniveč. Díky spolupráci s analytiky získáte důležitou zpětnou vazbu na svoje podnikání lépe poznáte trh – už to samo o sobě má obrovskou hodnotu. Do magického kvadrantu se navíc můžete přihlásit později, již posílení o zkušenosti a znalosti z prvního pokusu.

Magické kvadranty také nejsou jediným místem, kam vás Gartner může zařadit. Kromě kvadrantů nabízí i další možnosti pro prezentaci vaší firmy – například market guide, vendor guide, cool vendors či market trends. Žádný z těchto reportů sice nemá takovou prestiž jako magické kvadranty, ale přesto může přinést klíčovou konkurenční výhodu při přetahované o prestižní zákazníky.

System4u jakou součást mezinárodní aliance GEMA se letos umístil v magickém kvadrantu: https://thegema.com/gartner-home/

Mohlo by Vás také zajímat