Citrix přichází s bezpečnou a kontrolovanou distribucí autorizovaných aplikací.

Centrální složkou EMM od Citrixu je Worx. Jde o sérii aplikací, které umožňují komunikaci zařízení s interními firemními systémy a servery.

Nativní aplikace Citrix XenMobile

  • Worxmail – email, kalendář, kontakty
  • Worxhome – základní aplikace pro komunikace zařízení s firemními servery
  • Worxweb – přístup na internet pomocí firemního prohlížeč
  • ShareFile – sdílení dokumentů

Co všechno můžete s aplikacemi dělat

IT může zveřejnit aplikace ve WorxStore a zároveň udělit nebo limitovat přístup ke specifickým aplikacím pro jednotlivce nebo skupiny. Navíc mohou být aplikace snadno odstraněny ze zařízení vzdáleně v případě ztráty nebo krádeže.


Snadná úprava vlastních aplikací do prostředí Worx

aplikace citrix

Citrix

Navíc mohou dodavatelé a firmy své aplikace upravovat tak, aby byly kompatibilní s prostředím Worx. Všechny aplikace jsou (včetně Windows a Saas aplikací) následně dostupné z firemního Appstore.

Další rozvoj business aplikací

Citrix provádí rozsáhlý rozvoj vlastních aplikací, které jsou reakcí na oblíbenost některých veřejně dostupných mobilních aplikací (např.Evernote). Pro příklad uvádíme některé z nich.

WorxNotes

Speciální aplikace pro vytváření a sdílení poznámek, která je propojena také s emailem a kalendářem.

• umožňuje bezpečně vyvářet a sdílet poznámky.
• Vytvářet poznámky z worxmailu- z emailu
• Spojovat poznámky s danou schůzkou a rozeslat účastníkům
• Synchronizace s Sharefile pro uložení a synchronizaci

WorxEdit

Další užitečná aplikace, která umožňuje vytváření a editování dokumentů, tabulek a prezentací na stejném principu jako oblíbené aplikace Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Vytvářet, prohlížet a editovat MS Office dokumenty
• Podporuje širokou škálu formátů- doc,docx,xls, xlsx, ppt,pptx,pdf,txt
• Lze vyhledat změny, kdo dokument editoval, komentovat
• Aplikace pracují offline

WorxDesktop

Tato aplikace umožňuje pracovat se soubory a aplikacemi, které máte uloženy ve svém počítači.

• Vzdálená plocha přístupná z mobilního zařízení včetně aplikací
• Ukáže poslední aplikace a dokumenty, ke kterým jste přistupovali
• Virtuální desktop
• Dokonce zabezpečený přístup na intranet vzdálenou plochu
• Dokáže optimalizovat obrazovku

Na každou z těchto aplikací existuje také free varianta (QuickOffice, Google Office), která dokáže plnit stejné funkce. Ale pouze Citrix dokáže nad těmito aplikacemi a daty udržovat jednotnou firemní kontrolu a bezpečnostní politiku.


Pro více informací o možnostech práce s aplikacemi, jejich distribuci a správě se na nás obraťte na emailu nebo na telefonním čísle +420 543 210 522.