Seeky

Zero Trust Koncept je budoucnost bezpečnosti v IT

Datum vydání

2. 4. 2024

Zajímá vás popisované téma?

kontaktujte nás
Zero Trust Koncept je budoucnost bezpečnosti v IT

V současném digitálním prostředí, kde se kybernetické hrozby neustále vyvíjí a stávají se stále sofistikovanějšími, je bezpečnost informačních technologií pro firmy již nezbytná.

V reakci na tyto výzvy se stává koncept Zero Trust (ZT) stále více prominentním a nenahraditelným. Zero Trust představuje revoluční přístup k zabezpečení IT infrastruktury, který se odchýlil od tradičních představ o perimeter-based bezpečnosti a přichází s radikálním názorem: nedůvěřovat nikomu, ani uvnitř organizace.

Hlavní pilíře konceptu Zero Trust

  1. Nedůvěřování implicitním bezpečnostním předpokladům: Tradiční přístup k bezpečnosti se spoléhal na implicitní důvěru v interní síťové zóny a zařízení. Naopak Zero Trust koncept požaduje, aby všechny komunikace a přístupy byly ověřeny, bez ohledu na to, zda pocházejí z interního nebo externího zdroje. Všechny žádosti o přístup musí být autentizovány, autorizovány a vyhodnoceny na základě širokého spektra faktorů, jako jsou identity, kontext a stav zařízení.
  2. Mikrosegmentace sítě: Zero Trust strategie podporuje mikrosegmentaci sítě, což znamená, že síť je rozdělena na menší segmenty a každý segment má vlastní pravidla pro přístup a kontrolu. Tím se minimalizuje povolený pohyb v síti a zvyšuje se kontrola nad komunikací mezi jednotlivými segmenty.
  3. Princip nejmenších oprávnění: Zero Trust zdůrazňuje princip nejmenších oprávnění, což znamená, že uživatelé a zařízení mají pouze nezbytné oprávnění pro vykonávání svých funkcí. To snižuje riziko možného zneužití, pokud dojde k úniku identity nebo kompromitaci zařízení.
  4. Kontinuální monitorování a vyhodnocení: Zero Trust vyžaduje kontinuální monitorování a hodnocení stavu uživatelů, zařízení a síťového provozu. Dynamická analýza chování umožňuje rychlé identifikování potenciálních hrozeb a rychlou reakci na ně.

Proč je Zero Trust nezbytný?

  1. Zvýšená komplexita kybernetických hrozeb: S rostoucí sofistikovaností kybernetických útoků je tradiční perimeter-based bezpečnostní model nedostatečný. Zero Trust přístup zahrnuje vyšší úroveň kontroly a ochrany, což je nezbytné k minimalizaci rizika a reakci na nové typy útoků.
  2. Mobilita a Cloud computing: S rostoucím trendem mobility a přechodu k cloudovým službám se tradiční perimeter-based bezpečnost stává zastaralou. Zero Trust umožňuje bezpečný přístup k datům a aplikacím z libovolného místa a za jakýchkoli okolností.
  3. Zneužití vnitřních hrozeb: Vnitřní hrozby, jako jsou úniky dat, úmyslné či neúmyslné, jsou často zanedbávány tradičními bezpečnostními přístupy. Zero Trust přístup minimalizuje potenciální dopady vnitřních hrozeb tím, že nedůvěřuje ani legitimním uživatelům a zařízením.
  4. Regulační požadavky: Stále přísnější regulační požadavky, jako je GDPR nebo NIS2, vyžadují od firem vyšší ochranu osobních údajů a citlivých informací. Zero Trust koncept poskytuje robustní bezpečnostní rámec, který pomáhá organizacím dodržovat tyto požadavky.

V závěru lze říct, že Zero Trust není pouze trendy buzzword, ale nutný krok směrem k budoucnosti bezpečnosti IT. Organizace, které přecházejí na tento inovativní bezpečnostní model, získávají větší kontrolu nad svou IT infrastrukturou a snižují riziko kybernetických útoků. Pro udržení konkurenceschopnosti a ochrany citlivých dat je Zero Trust nezbytným prvkem strategie bezpečnosti pro moderní zabezpečení firem všech velikostí.

Autor: Roman Přikryl

Další články

Digitálními technologiemi žijeme. A proto o nich i píšeme.

Nejnovější články
Další články
1/10

Nebo se nám ozvěte napřímo

Martina Plisková

Martina Plisková

office koordinátorka

Kontaktujte nás

Vyplňte náš formulář, ozveme se vám do několika dnů s návrhem nezávazné konzultace.