Co vlastně řeší mobilní řešení?

Začneme příkladem ze života

Na jedné straně stojí manažer, který potřebuje pracovat na svém tabletu, protože je v podstatě permanentně mimo kancelář. Na druhé straně stojí firma a její IT zázemí, které projevuje značné obavy o to, co se děje s daty, které manažer stahuje z firemních zdrojů, které posílá mimo interní zaměstnance nebo sdílí na veřejných cloudech. A právě v této situaci je vhodné začít přemýšlet nad mobilním řešením, které by vyšlo vstříc oběma stranám.

Mobilní řešení jsou takové technologie, které pomáhají spravovat a zabezpečovat zařízení, aplikace a dokumenty, které jsou součástí firemní sítě a umožňují uživatelům přistupovat k firemním zdrojům z mobilních zařízení (smartphony, tablety).

Další funkce mobilních řešení

Zároveň dokážou efektivně oddělit osobní a pracovní prostor přímo na zařízení pomocí tzv. kontejneru, který všechny firemní aplikace a dokumenty uzavře a nemůže dojít k výměně dat mezi aplikacemi v osobním prostoru a pracovním kontejneru. Tato funkčnost dále umožňuje jednoduché doručení potřebného nastavení a aktualizací do požadovaných aplikací nebo naopak vymazání firemních dat či úplné odstranění kontejneru se všemi pracovními daty ze zařízení.

Další důležitou funkcí je možnost nastavení bezpečnostní politiky na různých úrovních. V rámci skupin nebo jednotlivých uživatelů může administrátor definovat přístup uživatele/ů k jednotlivým aplikacím, složkám a dokumentům.

Shrnutí nejdůležitějších funkcí

• Zabezpečení firemních dat, která jsou posílána mezi zařízeními a firemními zdroji.
• Správa firemních i nefiremních (BYOD) mobilních zařízení, multiplatformní charakter podporující nejrozšířenější operační systémy (iOS, Android, Windows Phone, Blackberry)
• Oddělení osobního a firemního prostoru pro efektivní správu dat v kontejneru – doručení nastavení, bezpečnostních politik, wipe out zařízení, zablokování telefonu
• Administrace nabízí široké spektrum udělování přístupových práv na různých úrovních – skupiny, jednotlivci, aplikací, dokumentů
• Zabezpečení firemních (wrapping) i nefiremních aplikací (tunelling, micro VPN)
• Bezpečné sdílení dokumentů – sdílení, šifrování emailů, omezení přístupu k požadovaným složkám nebo konkrétnímu dokumentu

Pomocí mobilních řešení získáte přehled a kontrolu nad mobilními zařízeními, které se připojují k firemní síti a přistupují k firemním zdrojům dat. Mimo tuto základní schopnost tzv. MDM řešení se dnes dostává do popředí správa mobilních aplikací, které zaměstnanci používají, a jejich vzdálený monitoring, nastavení a aktualizace.