Trend BYOD aneb používání vlastních zařízení pro firemní účely

Mnoho z vás už určitě slyšelo o relativně novém fenoménu BYOD, který ovšem rychle roste na důležitosti. BYOD, z anglického Bring Your Own Device, jsou v podstatě osobní mobilní zařízení, která využíváte pro pracovní účely a především se s jejich pomocí napojujete na firemní síť, email a přistupujete k firemním dokumentům.

Způsob práce se v současné době totiž začíná radikálně měnit. Již zdaleka neplatí klasický model, kdy přijde zaměstnanec do firemní kanceláře a zapne si firemní počítač. Dnešní zaměstnanci pracují nezávisle na místě, čase a zařízení. Trend je takový, že zaměstnanci mohou pracovat až na třech mobilních zařízeních (laptop, tablet, smartphone).

Do budoucna je dokonce očekáváno, že začne být ze strany zaměstnavatelů vyžadováno, aby zaměstnanci využívali své osobní zařízení pro pracovní účely.

Firmy k tomuto novému trendu přistupují zatím relativně vlažně, ale přístup nechráněných zařízení může vyvolat nejeden problém. Největší otázkou je zde bezpečnost firemních dat. Na opačné straně stojí snaha o zvýšení produktivity firmy, kterou mobilní zařízení mohou přinést. S jejich pomocí jsou zaměstnanci k dispozici i mimo kancelář. Lze tedy očekávat, že jejich použití může zefektivnit a urychlit práci.

S příchodem tzv. BYOD do infrastruktury vyvstávají nové požadavky uživatelů na IT zázemí.

Primární je potřeba nejen kvalitního zázemí zahrnující např. helpdesk, ale také požadavek na optimalizované mobilní aplikace, které uživatelé pro práci potřebují, a přístup k firemním datům odkudkoli. Organizace tak čelí zcela novým výzvám, které souvisí se správou samotných zařízení, aplikací a obsahu. Každá oblast má své vlastní specifické požadavky a potřebuje tedy rozdílné technologie k jejich administraci.

Ideální řešení by pak mělo spojovat desktop, mobil, tablet, aplikace a data dohromady a jednoduše vše spravovat z centrální konzole. Taková řešení jsou často označována jako EMM – Enterprise Mobility Management. Současné EMM nástroje pracují hned se třemi technologiemi pro správu:

  • systém pro správu samotných zařízení – Mobile Device Management
  • pro správu mobilních aplikací – Mobile Application Management
  • pro správu firemních dokumentů – Mobile Content Management

Hlavní dodavatelé řešení EMM

Patrně nejvýznamnějšími hráči na trhu, kteří hledají komplexní řešení pro správu BYOD i firemních zařízení jsou společnosti MobileIron, Citrix, Samsung nebo Blackberry. První dvě zmíněné začínají přicházet s novými produkty, které se snaží hledat centrální řešení jak pro mobilní zařízení, tak pro počítače a laptopy.

BYOD fenomén je zatím relativně mladé téma, které si proráží svou cestu nezávisle na firmách, protože rozhodující roli v něm hrají samotní uživatelé mobilních zařízení. Firmy by již dnes měly s BYOD fenoménem počítat minimálně v rámci svých strategií do budoucna.

BYOD development