Sbližování mobilních a počítačových technologií

Vše směřuje ke konečnému řešení – Unified Endpoint Management

Světově proslulý průzkum trhu Gartner Magic Quadrant přišel s novým zjištěním, které ukazuje, kam se bude posouvat budoucnost mobilních a počítačových technologií.

Podle Gartner dojde v nejbližších 5-7 letech k výraznému sblížení mobilních a počítačových technologií. Hlavním důvodem je dnes rostoucí popularita mobilních zařízení, které se snaží dosáhnout maximální funkčnosti a uživatelskému komfortu, jaký dnes nabízejí klasické desktopy a laptopy.

Tomuto trendu ovšem značně brání fakt, že počítače a chytré telefony pracují na odlišném principu a architektuře operačních systémů. Hlavním důvodem je, že se počítače vyvíjejí již delší dobu, zatímco smartphony jsou relativně mladé technologie, které se mohly poučit z vývoje právě desktopů (především v otázce bezpečnosti). A proto dnes většina mobilních zařízení pracuje na principu sandbox.

Zatímco klasické počítače jsou ve své podstatě stavěné na openfile systémech, kde mezi sebou mohou aplikace snadno kooperovat, číst informace nebo dokonce vpisovat obsah. U většiny mobilních systému jsou aplikace postaveny na tzv. sandboxech. To znamená, že každá aplikace pracuje ve vlastním zabezpečeném prostoru a jednotlivé aplikace si nemohou vyměňovat data.

Takže zatímco váš počítač potřebuje antivirový program, aby se vir nešířil dále, u telefonu tento problém řešit nemusíte. Protože nebezpečný obsah zůstane uzamčen v sandboxu a nešíří se do dalších aplikací.
I z toho důvodu je potřeba chápat PC a mobilní zařízení jako dvě samostatné jednotky, které je třeba spravovat a hlavně zabezpečit odlišným způsobem.

V procesu hromadné správy mobilních zařízení a počítačů hraje navíc uživatel velice odlišnou roli. U mobilních zařízení je vyžadována daleko větší aktivita v procesu aktualizace a konfigurace systémů, než je tomu u klasického počítače.

Zároveň i jeho směřování a vývoj je odlišný. Zatímco svět počítačů je řízen a popoháněn především požadavky samotného IT a specialistů v této oblasti, mobilita je doménou především koncových uživatelů, kteří diktují její razantně rychlý rozvoj. Pokud mluvíme o uživateli, je tím v poslední době čím dále tím více myšlena i právnická osoba. Mobilita je žhavou otázkou pro B2B trh, kde začínají firmy vážně uvažovat o mobilních strategiích a jak naplno vyžít potenciál mobilních zařízení tolik oblíbených u jejich zaměstnanců.

Podle institutu Gartner budou v následujících letech vznikat nové technologie, které budou směřovat k vytvoření nástroje pro správu obou technologií. Nicméně již dnes je jasné, že se počítačový svět začne přizpůsobovat tomu mobilnímu a sbližování bude pokračovat až ke konečnému řešení, kdy bude jedna technologie schopna spravovat všechna zařízení (PC, laptop, tablet, smartphone).

Díky tomu bude správa mobilních zařízení směřovat novým směrem. Vzniká tak zcela nový produkt tzv. komplexní koncový management (Unified Endpoint Management). UEM je vlastně spojení nezávislých technologiích, které jsou používány pro správu mobilních zařízení (tablety, smartphony) a počítačových zařízení (laptopy a desktopy). UEM zahrnuje technologie jako MDM, EMM, HVD (virtuální desktopy a client management) a CMT (Computer Management Technologies).

Sbližování mobilních a počítačových technologií je velmi významným mezníkem ve vývoji IT technologií a bude klíčovým pro další rozvoj operačních platforem.

blog

Obrázek ukazuje jasnou tendenci ke sbližování mobilních a počítačových platforem. V současnosti fungují většinou nástroje pro správu PC a odlišné pro správu mobilních zařízení. Během 5-7 let dojde k vytvoření nástrojů pro správu obou variant, které ovšem budou mít dvě složky pracující zcela odděleně. Jasným cílem je vytvoření konečného řešení fungující na jedné architektuře a využívající jednotné systémy ke hromadné správě.

Kompletní analýzu Gartner naleznete ZDE