Co je to firemní mobilita?

Ačkoli budete mít jako běžný smrtelník problém tento výraz definovat, i když obě slova patrně dobře znáte, jedná se o základní pojmy, které jsou v současnosti jedním z nejčastěji skloňovaných témat ve světě firemního IT.

Jejich důležitost totiž může rozhodnout, jakým směrem se bude firma nebo organizace vyvíjet. Kromě IT zázemí se problematika mobility často objevuje na světových konferencích a je žhavým tématem mezi velkými CEO, CIO a dalšími předními manažery společností po celém světě.

Není mobilita jako mobilita

Slovo mobilita se dnes používá ve dvou významech. Ve svém původním významu znamená „mobilita“ pohyblivost nebo přemístitelnost. Mobilita nám tedy dává možnost se volně pohybovat, lépe řečeno cestovat. Dalším důsledkem, a to je pro nás velmi důležité, je možnost v rámci našich cest pracovat a to díky moderním technologiím, které nás činí online.

Člověk tedy začíná být mobilní i vůči tradičnímu pojetí práce jako statického místa, kam každý den chodíte odpracovat svých 8 hodin, a pak jedete zase domů. Na druhé straně od nás tento trend očekává, že budeme k dispozici na našich telefonech, na emailu nebo budeme online pomocí některé služby jako je Skype, Hangouts nebo ICQ. Být mobilní s možností volby, kde a na čem budu pracovat, nás značně přibližuje k firemní mobilitě.

Firemní mobilita má mnohem více společného se slovem „mobil“ a dnešním moderním světem, ve kterém je mobilní zařízení standardním vlastnictvím každého běžného člověka. Být mobilní v našem slova smyslu tedy znamená vlastnit firemní či nefiremní mobil a aktivně ho používat pro pracovní účely. Firemní mobilita je příležitostí pro zaměstnance efektivněji pracovat. Pro firmu a její IT jde ovšem o výzvu především v oblasti bezpečnosti a centrální správy.

mobile-community_large

Uživatel vs. firemní požadavky

Firemní mobilita má vždy dva úhly pohledu. Na jedné stojíte vy jako uživatel, na druhé vaše firma (zaměstnavatel). Proto je nutné mobilitu také tímto způsobem definovat. Protože pouze vzájemná spolupráce obou stran, může tento fenomén přeměnit na nástroj pro zvýšení produktivity vašeho podnikání či vaší práce.

Navíc je zajímavé, že na rozdíl od počítačových technologií, kde trendy stále diktují IT specialisté a znalci oboru, jsou pro další rozvoj firemní mobility klíčové právě požadavky samotných uživatelů mobilních zařízení, které určují další mezníky ve vývoji mobilních platforem (a následně mobilních řešení).

Mobilní strategie je určena pro střední až velké firmy

Je potřeba říci, že mobilní řešení nejsou vhodné pro každou firmu bez rozdílu zaměření nebo velikosti. Podniková mobilita je klíčová pro střední až velké firmy, které vyžadují centrální správu většího množství zařízení a uživatelů, kteří jsou často na cestách. Mobilní řešení je možné nasadit od 5 uživatelů. Nicméně daleko důležitější roli má ve společnostech s desítkami až stovkami zaměstnanců, kde je centrální správa a zabezpečení nesmírně důležité.
Kromě velikosti firmy je důležitý také charakter vašeho podnikání a jak moc potřebují být vaši zaměstnanci pracovně mobilní.

Další důležitou otázkou je, jaká mobilní zařízení již používáte. Velice diskutovanou otázkou je integrace tzv. BYO zařízení. Tedy mobilů a tabletů, které jsou vaše vlastní, ale používáte je pro připojení do firemní Wi-fi, k otevírání firemních emailů nebo máte staženou některou firemní aplikaci, díky které sdílíte a editujete pracovní data. Zkrátka takové zařízení, které používáte pro svou práci.

Pokud to již děláte, ale vaše firma nemá zpracovanou firemní politiku pro používání těchto zařízení, je zde velké nebezpečí úniku, ztráty nebo dokonce zneužití citlivých údajů. Mobilní zařízení jsou k útokům hackerů velmi náchylné a je těžké je bez vhodné technologie zabezpečit. Nemluvě o tom, že často běžný uživatel používá veřejné dostupné např. cloudové aplikace, kde mohou firemní dokumenty zůstat uchovány po dlouhou dobu a není možné je nijak zabezpečit.

Závěrem k mobilitě

Firemní mobilitu je tedy možné definovat jednak jako IT strategii, která pomáhá integrovat mobilní zařízení do firemní sítě a umožňuje tak jejich zabezpečení a správu. Na druhé straně jde o způsob, jak umožnit uživatelům pracovat na jejich oblíbených zařízeních, používat firemní aplikace a dokumenty v zabezpečeném prostředí. Správným řešením firemní mobility je prvotní zpracování mobilní strategie a na jejím základě výběr vhodného mobilního řešení, které dokáže vyřešit všechny vaše bezpečnostní požadavky a zároveň vaši potřebu spravovat zařízení, aplikace a dokumenty.

Vložit komentář

Váše emailová adresa nebude publikována. Povinná pole jsou vyznačena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ochrana před spamem *