Mobile Aplication Management

MAM – Mobile Aplication Management – snadná správa mobilních aplikací

– Řeší problém distribuce, zabezpečení, konfigurace a up-datu mobilních aplikací. Z jedné centrální konzole lze snadno spravovat interní, věřejné i zakoupené aplikace na všech typech zařízení.

– Administrátorům se z centrální konzole zobrazují dostupné a nainstalované veřejné a interní aplikace, verze atp.

– Air Watch je integrován s veřejnými obchody aplikací, jako je např. Apple App Store, Microsoft Store a Google Play.

– Pro organizace vyvíjející vlastní interní aplikace nabízí AirWatch tzv. Software development kit (SDK) a obalování (wrapping) aplikací.

– AirWatch umožňuje administrátorům aplikace instalovat automaticky jakmile se uživatel zaregistruje, či je mít k dispozici v AirWatch App Catalogu pro istalaci na vyžádání. V tomto katalogu aplikací mohou uživatelé zobrazovat, procházet, vyhledávat a instalovat veřejné, interní, doporučené a webové aplikace. Různým skupinám uživatelů lze distribuovat různé aplikace a to plně automaticky. Zabezpečením aplikací AirWatch poskytuje administrátorům maximální bezpečnost aplikací se schopností vytvářet jejich whitelisty a blacklisty, konfigurovat zásady konformity a omezovat nativní aplikace. Ztrátě dat lze zabránit pomocí funkcí, jako je ověřování uživatele, šifrování dat, omezení zálohování dat a sledování souladu zařízení s bezpečnostní politikou.

– S AirWatch mohou koncoví uživatelé hodnotit a revidovat veřejné i interní aplikace. Komentáře a hodnocení jsou viditelné ostatním uživatelům a administrátorům v katalogu aplikací. Pokud aplikce selže, AirWatch zachytí protokol chyb a automaticky jej odešle vývojářům pro podrobnější diagnostiku (AirWatch SDK).

© 2019 System4u, a.s.
Powered by Wordpress

Nahoru